POH Jeugd

 

In de praktijk is praktijkondersteuner voor de jeugdzorg, Barbara Verwer werkzaam. Zij houdt bij ons spreekuur op de woensdagochtend.

Mocht u een kind (4-18 jaar) hebben met problemen van psychische of emotionele aard (angstig, somber, gedragsproblemen) of graag willen weten of er sprake is van ADD/ADHD of een autistische stoornis, dan kunt u een afspraak bij haar maken. Ook uw huisarts zal in voorkomende gevallen naar haar spreekuur doorverwijzen.

Barbara zal een intake doen met kind en ouders en zal u daarna adviseren wat de beste optie is. Vaak betreft het dan een verwijzing naar een geeigende instantie voor het betreffende probleem.

Als het gaat om vragen over opvoedkundige problemen kunt u ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin contact opnemen.

Vooralsnog betreft het een pilot, die is opgezet in samenspraak met gemeente Barneveld voor een half jaar, maar bij voldoende aanmeldingen hopen we op voortzetting hiervan.